Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd Meddygon Teulu (CA)

We are recruiting for new Academic Fellows now – applications are now open and will be so until19.11.23.
FIND OUT MORE
Wedi'idrefnu trwy Brifysgol Abertawe a'i gefnogi'n ariannol gan Lywodraeth CynulliadCymru, mae'r Gymrodoriaeth Academaidd Meddygon Teulu (CA) yn gynllun cyffrous afydd yn darparu cyfle gyrfa ragorol i Feddygon Teulu cymwys sydd eisiau ennillneu ddatblygu profiad ym meysydd addysg feddygol a / neu ymchwil.

Mae'n cynnig cyfle deniadol i feddygon teulusydd newydd gymhwyso yn ogystal â rheini sy’n fwy sefydledig, sy'n edrych iarallgyfeirio a chymryd ymlaen gyrfaoedd portffolio mewn ymarfer clinigol, addysgac ymchwil. Darganfyddwch fwy am y Cynllun Cymrodoriaeth yma.
Funded by Welsh Government
Swansea University
Os ydych chi'n feddygteulu sydd â diddordeb mewn gwneud cais i ddod yn Gymrawd Academaidd, neu osydych chi'n cynrychioli practis a allai fod eisiau cynnal Cymrawd Academaidd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
CYSYLLTWCH Â NI
Mae Prifysgol Abertaweyn elusen gofrestredig, Rhif 1138342