Amdano’r Cynllun Cymrodoriaeth Meddygon Teulu

Trwyosod cymrodyr yn yr amgylchedd cywir, maent wedi ffynnu yn eu rolau gwahanol acmae llawer yn parhau i weithio yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru ar ôl cwblhaueu Cymrodoriaeth. Mae hyn o fudd i gymunedau lleol ac yn darparu mwy osefydlogrwydd i Ymarfer Cyffredinol yn y rhanbarthau. Bydd cytundeb diweddar iehangu’r cynllun yn fodd i wella hyn ymhellach, fel y gallwn greu gwir ‘gymunedymarfer’ sy’n denu mwy o feddygon teulu yn y dyfodol i Gymru fel lle rhagorol iddatblygu gyrfa foddhaus.

Mae'rCynllun yn rhaglen ddwy flynedd sy'n cael ei rhedeg yng Nghanolbarth aGorllewin Cymru. Fe'i gweithredwyd gyda phedwar nod:
Hyd yma mae wedi bod yn llwyddiannus yn y nodau hyn. Mae saith (100%) o Gymrodyr Academaidd wedi cwblhau'r rhaglen hyd yma. Maedau wedi ymgymryd â Phartneriaethau Meddygon Teulu mewn practisau lle cawsant eu lleoli fel Cymrodyr ac wedi sefydlogi'r meddygfeydd hyn yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. Mae pedwar yn parhau i weithio fel meddygon teulu cyflogedig, sesiynol, y Tu Allan i Oriau neu Ganolfan Gofal Sylfaenol Brys yn Ne Cymru. Mae'r chwech yn cyfrannu at addysg feddygol yn y rhanbarth ar lefel Prifysgol neu Fwrdd Iechyd. Mae'r Cymrawd olaf wedi derbyn swydd ymchwil ym Mhrifysgol Rhydychen.

Mae Cymrodyr wedi dilyn ystod eang o brosiectauyn ystod eu hamser yn ymarfer ac mae hyn wedi gwella gofal cleifion y tu hwnti'r gwaith craidd a ddarperir gan y practis. Mae enghreifftiau'n cynnwys: datblygu offeryn trosglwyddo cyfathrebu arddull SBAR rhwng cartref gofal lleola phractis meddyg teulu; datblygu templed eiddilwch i gefnogi'r practis i nodi cleifion ag eiddilwch cymedrol - difrifol; ymgynghoriadau grŵp meddygaeth ffordd o fyw gyda chleifion; gwerthuso system brysbennu ffôn newydd mewn practis. Fel meddygon teulu angerddol a galwedigaethol, mae’r Cymrodyr wedi bod yn ysbrydoliaeth i fyfyrwyr meddygol ac wedi helpu iarddangos Ymarfer Cyffredinol fel gyrfa. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn arwainat fwy o fyfyrwyr yn ystyried gyrfa yng Nghymru ac mewn Ymarfer Cyffredinol yny dyfodol ac yn cefnogi ehangu meddygaeth mynediad graddedig yng Ngorllewin Cymru.

Fel meddygon teulu angerddol a galwedigaethol, mae’r Cymrodyr wedi bod yn ysbrydoliaeth i fyfyrwyr meddygol ac wedi helpu i arddangos Ymarfer Cyffredinol fel gyrfa. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn arwain at fwy o fyfyrwyr yn ystyried gyrfa yng Nghymru ac mewn Ymarfer Cyffredinol yn y dyfodol ac yn cefnogi ehangu meddygaeth mynediad graddedig yng Ngorllewin Cymru.
Funded by Welsh Government
Swansea University
Os ydych chi'n feddyg teulu sydd â diddordeb mewngwneud cais i ddod yn Gymrawd Academaidd, neu os ydych chi'n cynrychioli practisa allai fod eisiau cynnal Cymrawd Academaidd, byddem wrth ein bodd yn clywedgennych.
CYSYLLTWCHÂ NI
Mae Prifysgol Abertaweyn elusen gofrestredig, Rhif 1138342