YCynllun ar gyfer Ymgeiswyr Meddygon Teulu

MaeYmarfer Cyffredinol yn parhau i fod yn adnodd aruthrol a dibynadwy ar gyfercleifion a'r Gwasanaeth Iechyd, er gwaethaf y tonnau o newid sy'n digwydd o'igwmpas yn y GIG. Wedi'i hwyluso gan strwythur unigryw gofal sylfaenol a'igydrannau, mae meddygon teulu yn ehangu eu gwaith yn gynyddol ac yn defnyddioeu sgiliau mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i'r gwaith clinigol gwerthfawr awnânt.

Mae'rcynllun CA yn cynnig cyfle deniadol i feddygon teulu sydd newydd gymhwyso arheini sydd mwy sefydledig sy'n edrych yn gynyddol i arallgyfeirio a dilyngyrfaoedd portffolio. Byddai Cymrawd amser llawn yn cael ei secondio i bractisgwahanol ar gyfer pob un o'r ddwy flynedd, pob un am 4 sesiwn yr wythnos. Maeun o'r sesiynau hyn wedi'i neilltuo i'r Cymrawd gymryd rhan mewn ProsiectauDatblygu Ymarfer (fel y cytunwyd rhwng y Cymrawd, y practis ac Arweinwyr yCynllun). Byddai'r chwe sesiwn arall yn cael eu treulio ym Mhrifysgol Abertaweyn dilyn cyfleoedd mewn addysg ac ymchwil a chymhwyster mewn addysg uwch.

Yn ogystal â chyflog deniadol sy'n cystadlu âmeddyg teulu a gyflogir mewn gwaith clinigol amser llawn, gallai CA elwa o'rtaliadau bonws ychwanegol:
Mae'rholl CAs sydd wedi cychwyn y cynllun wedi ei gwblhau ac ar hyd y ffordd maentwedi mwynhau profiadau cyfoethog ym meysydd addysg feddygol, ymchwil neu'rddau. Mae pob cymrawd wedi dewis manteisio ar y cyllid sydd ar gael ar gyfercymhwyster ôl-raddedig ac mae pob un wedi ennill hyfforddiant a sgiliau syddwedi rhoi cyfleoedd ar gyfer eu gyrfaoedd na fyddai efallai wedi bod yn bosiblfel arall.

Mae'rmeddygfeydd dan sylw wedi prynu mewn i ethos y cynllun ac wedi croesawu cymrodyr yn ystod eu hamser yno. Mae'r practisau a'r cymrodyr wedi elwa o'ratodiad, ac mae’r amlygiad clinigol parhaus wedi bod mor bwysig i'r cymrodyr acwedi'i werthfawrogi'n fawr gan y practisau. Arwydd o fwynhad y Cymrodorion o’ulleoliadau clinigol yw bod hanner wedi dychwelyd fel partneriaid i un o’rmeddygfeydd y cawsant eu secondio i.

Cymerwch gip ar y dudalen tystebau amfwy.
Os ydych chi'n feddyg teulu sydd â diddordeb mewn gwneudcais i ddod yn Gymrawd Academaidd neu os ydych chi'n cynrychioli practis aallai fod eisiau cynnal Cymrawd Academaidd, byddem wrth ein bodd yn clywedgennych.
CYSYLLTWCH Â NI
Mae Prifysgol Abertaweyn elusen gofrestredig, Rhif 1138342